MdB financieel

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) gewijzigd.

Let op:
Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode.
Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.
Werkgevers die per 1 juli 2018 geen basiscontract hebben afgesloten met de arbodienstverlener krijgen meteen een boete bij controle van de Inspectie SWZ.

Vanaf 1 juli 2017 zijn bedrijven verplicht om voor de arbodienstverlening een basiscontract af te sluiten.
In dit contract is vastgelegd welke taken de werkgever zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener.
Deze wet heeft gevolgen voor de werkgever, werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker maar ook als het bedrijf een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging heeft.

Wat waren de wettelijke taken voor 1 juli 2017

  • Ziekteverzuimbegeleiding
  • Toetsen van en adviseren over de RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie)
  • PAGO (Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek)
  • Aanstellingskeuring.

De belangrijkste wijzigingen van de arbeidsomstandighedenwet zijn per 1 juli 2017

Basis contract: Dit contract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.
Open spreekuur: De werknemer mag ten alle tijden een bezoek brengen aan de bedrijfsarts over zijn gezondheid in relatie tot het werk ook al heeft diegene nog geen klachten.
Altijd toegang tot de werkvloer: Een bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo een beeld te krijgen van het bedrijf en de arbeidsomstandigheden.
Second opinion: Als een werknemer twijfelt aan het geen wat de bedrijfsarts meldt mag de werknemer een second opinion opvragen bij een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo een verzoek altijd honoreren tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. Dit wordt door de werkgever betaald.
Melden beroepsziekten: De bedrijfsarts moet beroepsziekten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepszieken.
Klachtenprocedure: Een werknemer kan altijd een klacht indienen, iedere bedrijfsarts moet daarom ook een klachtenprocedure hebben. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen.
Preventiemedewerker: De preventiemedewerker heeft ook een belangrijke rol in de nieuwe Arbowet.
De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instelling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden.

Wij kunnen u daarbij helpen
Voor meer informatie of vragen kunt u met ons contact opnemen.