Arbowet gewijzigd

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) gewijzigd. Let op: Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Werkgevers die per 1 juli 2018...

Verlaging aftrekposten

Geleidelijke verlaging tarief aftrekposten In het Regeerakkoord 2018 is met weinig omhaal van woorden aangegeven dat aftrekposten niet langer tegen het tarief van de hoogste schijf zullen kunnen worden afgetrokken. Het aftrektarief zal geleidelijk worden teruggebracht...

Afkoop PEB

Ik ben van plan om nog dit jaar mijn pensioen in eigen beheer af te kopen. Een belastingvrije korting van 34,5% op mijn pensioenkapitaal is te aantrekkelijk om te laten lopen. Door die korting daalt de belastingdruk op mijn pensioen van 52% naar 34,06%. Mijn BV kan...