MdB financieel

Dure elektrische auto van de zaak in 2018 kopen!

Het is gunstig om met investering in een dure elektrische auto van de zaak niet te wachten tot volgend jaar, maar nog dit jaar te zorgen voor aanschaf en tenaamstelling in het kentekenregister.

De bijtelling (voor de loonheffingen) geldt voor 60 maanden vanaf de eerste dag volgend op die waarin de auto voor het eerst in het kentekenregister te naam is gesteld. Die termijn van 60 maanden voor een ongewijzigde bijtelling geldt echter sinds 2017 uitsluitend voor elektrische auto’s met nihil CO2-uitstoot (en via een overgangsregeling voor auto’s die vóór 2017 voor het eerst te naam zijn gesteld).

In 2018 leidt aanschaf en eerste tenaamstelling van een elektrische auto (zonder CO2-uitstoot) tot een bijtelling van 4% (namelijk normale bijtelling van 22% doch met een korting van 18% voor elektrische auto”s). Die bijtelling geldt vervolgens dus 60 maanden.

Vanaf 2019 wordt de korting van 18% op de normale bijtelling van 22% voor vanaf 2019 voor het eerst geregistreerde elektrische auto’s beperkt tot € 9.000. Dat komt neer op een beperking van de 4% bijtelling tot € 50.000 cataloguswaarde.

Een ondernemer die van plan is een elektrische auto te kopen met een veel hogere cataloguswaarde dan € 50.000, kan er dus het beste voor zorgen dat die auto nog dit jaar 2018 op naam van de onderneming wordt gesteld in het kentekenregister. Bovendien geldt bij aanschaf van een elektrische auto dit jaar MIA/VAMIL tot een investering van € 50.000 (dus MIA 36% * € 50.000 =

€ 18.000 aftrekpost), terwijl pas eind dit jaar bekend wordt of dat ook in 2019 nog zal gelden.

 

Bron: Lansigt