MdB financieel

De meeste organisaties betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Na een lastendaling in 2017 betalen werkgevers nu meer aan algemene premies zoals de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de algemene werkloosheidspremie (Awf). Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.

Onder invloed van de sectorpremies verschillen de gevolgen per sector en per inkomen sterk. Zo wordt een ambtenaar met een modaal salaris maandelijks 23 euro duurder; voor werknemers met een modaal salaris in de bouw blijven de werkgeverslasten nagenoeg gelijk.

Organisaties zijn dit jaar maandelijks 21 euro meer kwijt aan algemene lasten voor een werknemer met een modaal salaris.

Zvw-bijdrage
De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is gestegen van 6,65% in 2017 naar 6,90% in 2018. Ook de grondslag waarover deze bijdrage wordt berekend, is in 2018 hoger.

De maximale stijging per werknemer voor de Zvw komt uit op 16 euro per maand.

Voor een werknemer met een modaal salaris is een werkgever circa 7 euro per maand meer kwijt.

Awf-premie
Ook de verplichte Algemene werkloosheidspremie (Awf) is gestegen van 2,64% in 2017 naar 2,85% in 2018.

De maximale stijging is 11 euro per maand per werknemer.

Aof-premie
De Aof-premie is ook gestegen van 6,66% in 2017 naar 6,77% in 2018.

De maximale stijging bij deze premie is 10 euro per maand per medewerker.

Bron: salarisnet.nl, 4-1-2018