MdB financieel

‘Duizenden bedrijven moeten fiscale resultaat 2017 herzien’ Een spoedwet naar aanleiding van een verwachte uitspraak van het Europees Hof over fiscale eenheden heeft als gevolg dat duizenden bedrijven in Nederland hun fiscale resultaten van de laatste maanden van 2017 moeten herzien.

Dat meldt het Financiële Dagblad. Donderdag zet het Europees Hof van Justitie zo goed als zeker een streep door belastingvoordelen voor Nederlandse moeder- en dochterbedrijven die voor de fiscus een fiscale eenheid vormen. De voordelen zijn volgens het Hof discriminerend en moeten daarom ook gelden voor Nederlandse bedrijven die met buitenlandse bedrijven een fiscale eenheid vormen. Die uitspraak kost de schatkist naar verwachting 400 miljoen euro, omdat Nederlandse bedrijven met buitenlandse zusterbedrijven nu alsnog flinke aftrekposten zullen hebben.

Om dat te voorkomen kondigde voormalig staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vorig jaar een spoedwet aan die in werking treedt als de uitspraak van het Europees Hof zoals verwacht nadelig uitpakt voor de schatkist. Deze spoedwet schrapt het binnenlandse voordeel bij renteaftrek in een fiscale eenheid, en geldt met terugwerkende kracht vanaf woensdag 25 oktober 2017.

Volgens enkele belastingadviseurs van EY heeft de spoedwet “een enorme impact”. Vooral middelgrote ondernemingen zouden het risico lopen om enkele tienduizenden euros meer belasting te moeten betalen. Daarnaast moeten om en nabij 100 duizend fiscale eenheden hun belastingaangifte over de laatste maanden van 2017 opnieuw doen, wat ook administratieve lasten met zich meebrengt. Volgens Frank van Merrienboer, bestuurslid van het Register Belastingadviseurs “beseffen deze ondernemingen nog nauwelijks wat ze te wachten staat”. Grote ondernemingen, die het risico lopen om tot wel honderden miljoenen extra belasting te moeten betalen door de spoedwet, zouden momenteel bezig zijn met het doorlichten en aanpassen van hun fiscale structuur vooruitlopend op de uitspraak.

Bron: o.a. Financieel Dagblad, accountant.nl en SRA-Nieuwsbrief, 21-2-2018

Opmerkingen Wim de Kok
De kop in de nieuwsberichten doet erger vermoeden dan het is voor onze cliënten. Voor het MKB kan de te verwachten uitspraak van Hof van Justitie gevolgen hebben vanwege een reeds ingediende spoedreparatiemaatregel die terugwerkende kracht heeft naar 25 oktober 2017, 11.00 uur!

Die reparatie komt erop neer dat de fiscale eenheid vennootschapsbelasting buiten toepassing blijft voor bepaalde transacties binnen de fiscale eenheid. Voor het MKB zal de beperking in de meeste gevallen uitsluitend gaan om de volgende situatie:
a. een deelneming heeft schulden aan de moeder vanwege schuldig gebleven dividend of verhangingen binnen de groep, én
b. zonder fiscale eenheid zou de moeder fiscaal verlies hebben of zo weinig winst dat de rente niet zou leiden tot een vennootschapsbelasting-heffing van minimaal 10% over die rente, óf
c. er zijn geen zakelijke overwegingen geweest voor het aangaan van de transactie en de lening.

In zo’n situatie wordt indien de reparatie doorgaat de fiscale eenheid weggedacht bij die lening en is de rente niet aftrekbaar bij de deelneming. Per saldo valt die rente dan niet meer weg in de fiscale eenheid, maar wordt de fiscale winst van de fiscale eenheid met die rente verhoogd. Met betrekking tot 2017 betreft die correctie uitsluitend de rente sinds 25 oktober 2017.

De fiscalisten beoordelen deze punten o.a. bij de fiscale check. Indien je nu al situaties kent met forse onderlinge schulden en rente binnen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kun je die door de fiscalist van de cliënt laten beoordelen.

Auteur Wim de Kok (wdk)