MdB financieel

Per 1 januari 2019 zijn de criteria voor de tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding verruimd. UWV heeft de gewijzigde voorwaarden op een rij gezet. Door de wijzigingen kunnen kleine werkgevers in een slechte financiële situatie sneller gebruikmaken van de regeling.

Per 1 januari 2019 zijn de volgende voorwaarden van de tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding gewijzigd:

  • Het gemiddelde netto resultaat, over de 3 boekjaren voor het jaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0;
  • De waarde van het eigen vermogen is niet hoger dan 15% van het totale vermogen aan het einde van het boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend;
  • De gewijzigde voorwaarden zien op ontslagaanvragen vanaf 1 januari 2019.

Tijdelijke overbruggingsregeling
Op grond van de tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding mogen werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, doordat sprake is van een slechte financiële situatie, onder voorwaarden bij de berekening van de transitievergoeding de arbeidsmaanden die gelegen zijn vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing laten. De regeling loopt tot 1 januari 2020.

Bron: taxlive, 16-1-2019
Auteur Wim de Kok (wdk)