MdB financieel

Wat is het startmoment van het verleende uitstel?
Op eenmalig verzoek krijgt uw uitstel van betaling voor de volgende huidige en toekomstige aanslagen:

 • inkomstenbelasting
 • Zorgverzekeringswet
 • vennootschapsbelasting
 • loonheffingen
 • omzetbelasting (btw)
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurdersheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland

Het uitstel geldt voor een periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling.

Schuift de 3 maanden mee op voor latere aanslagen waarvoor automatisch uitstel wordt aangetekend?

Nee. Uw krijgt uitstel van betaling voor de periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel tot betaling. De invordering wordt gedurende die 3 maanden opgeschort.
Voorbeeld:
Uw ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dient u vo een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020.
Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. U hoeft voor voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.

Geldt dit ook voor schulden die ontstaan zijn over tijdvakken vóór de crisis?
Ja. Ook voor die schulden geldt dat de invordering bij uw klant automatisch 3 maanden wordt opgeschort, nadat u een verzoek voor uitstel heeft ingediend. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige).

Schuift de termijn van uitstel op voor latere aanslagen?
Nee. U kunt uitstel vragen voor 3 maanden of langer. Als u voor uw klant 3 maanden uitstel vraagt, dan loopt dat ook af na 3 maanden. Als u langer uitstel vraagt, dan wordt de invordering voor 3 maanden opgeschort. Aan het eind van die 3 maanden zal de ontvanger bepalen of hij nadere informatie wenst (bijvoorbeeld de derdenverklaring). Als u 3 maanden uitstel heeft gevraagd en u heeft hier niet genoeg aan, zult u een nieuw verzoek moeten indienen.

Bron: belastingdienst