MdB financieel

Ondernemers die hard geraakt worden door de coronacrisis en daardoor in de knel komen, kunnen vanaf maandag bij uitkeringsinstantie UWV aankloppen voor een tegemoetkoming op de loonkosten. De zogeheten NOW-regeling is in het leven geroepen, om zoveel mogelijk banen te behouden. Naar verwachting zal het storm lopen bij de uitkeringsinstantie, want op de eerste dag van de NOW-regeling in april kwamen er meteen duizenden aanvragen binnen.

De vernieuwde NOW-regeling, die loopt van juni tot en met september, vergoedt tot 90 procent van de loonkosten van een onderneming. Een bedrijf maakt aanspraak op de nieuwe NOW-regeling, als er sprake is van vier aaneengesloten maanden van een omzetverlies van ten minste 20 procent. Hoeveel er vergoed wordt, hangt af van de omvang van het omzetverlies.

Wat nieuw is ten opzichte van de eerste versie van de regeling, is dat de vaste opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten, zoals vakantiegeld. Kort samengevat betekent dit dat de loonkostensubsidie verruimd wordt.

Ook wordt de referentiemaand aangepast van januari 2020 naar maart 2020. De maatregel wordt met terugwerkende kracht ingevoerd als de loonsom van bedrijven tussen maart en mei hoger is dan tussen januari en maart. Met de verandering van de referentiemaand hoopt het kabinet seizoensbedrijven als de horeca enigszins tegemoet te komen.

Een andere verandering is dat de ontslagboete uit het pakket verdwijnt. In de eerste NOW-versie kregen bedrijven bij ontslagen om economische redenen, naast het volledig terugbetalen van de subsidie, een boete van 50 procent van de loonkosten. Deze boete verdwijnt en maakt plaats voor een kleine boete van 5 procent. Die geldt alleen wanneer vakbonden niet worden betrokken bij ontslagen om economische redenen.

Nu.nl