MdB financieel

Voorlopig geen handhaving bij verkapt dienstverband
De Belastingdienst gaat tot zeker 1 oktober volgend jaar nog niet handhaven als een arbeidsrelatie moet worden beoordeeld als een verkapt dienstverband, waarbij de ZZP’er eigenlijk werknemer is. Dat laat minister Koolmees (Sociale Zaken) weten aan de Tweede Kamer.

Begin januari introduceert Sociale Zaken een webmodule waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige. Het gaat om een pilot van zes maanden. Omdat die proef al een paar maanden eerder had moeten starten, wordt de handhaving op het gebied van arbeidsrelaties en verkapt werknemerschap uitgesteld.

Deelname vrijwillig en anoniem
De module moet meer helderheid geven of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of er loonheffing moet worden afgedragen. ‘In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument, zodat opdrachtgevers en ZZP’ers zich kunnen voorbereiden. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld.’ De regering wil de komende tijd ook een breed maatschappelijk gesprek voeren over de wijze waarop we nu werken, welke klussen wel en niet door een zelfstandige zouden moeten worden gedaan en over mogelijke knelpunten in de regelgeving. ‘Dit gesprek zou eerder dit jaar plaatsvinden maar is door de coronacrisis stil komen te liggen en wordt vanaf januari 2021 weer opgepakt.’

Besluit handhaving pas na de zomer
In de zomer van 2021 kijkt Koolmees of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt er besloten over de eventuele definitieve inzet van de webmodule. ‘Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.’ Pas na de pilot beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart. ‘Op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021. Uiteraard wordt de markt tijdig over zo’n besluit geïnformeerd.’

Dat neemt niet weg dat er nu helemaal geen controle zal zijn, voegt de minister toe. ‘De Belastingdienst en de Inspectie SZW zitten in de tussentijd niet stil. De Belastingdienst houdt toezicht op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen, geeft voorlichting en biedt een helpende hand om duidelijkheid te geven wanneer een arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet. Contact en overleg met opdrachtgevers kan al tot aanpassing van de werkwijze en dus tot verbetering leiden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de Belastingdienst.’ Bron: acountancyvanmorgen.nl, 17-11-2020